Αντικραδασμικές ακίδες - πατάκια

Αντικραδασμικές ακίδες - κώνοι
Αντικραδασμικά πατάκια
Αντικραδασμικοί απορροφητές - σορμποθάνες