Βάσεις εγχόρδων

Βάσεις εγχόρδων τοίχου
Βάσεις εγχόρδων δαπέδου